Vi utbildar Depåchefer, Säkerhetsvakter, Ledningsvakter och Lastning lossningsledare (Loadingmaster).
Andra specialinriktade kurser anordnas också såsom: Föreståndare brandfarlig vara, Repetition Föreståndare brandfarlig vara, ATEX, Brand, HLR och Gasmätning.

NYHET
Maflobe har fått i uppdrag av SPBI att anordna SPBI’s Depåchefsutbildning.

Repetition Föreståndare brandfarlig vara på en dag speciellt framtagen för oljehamn och depå.

Loadingmaster steg 2 (repetition och fortbildning). Genomgång av verkliga avvikelser från hamnar och hänvisning till ISGOTT, SIGTTO, OCIMF, IAPH, IMO, MSB och övrig svensk författning.

Maflobe tar fram instruktion- och säkerhetsfilmer samt företagspresentationer.
Vi filmar även i explosionsfarlig miljö i zone 1 och 2.

PROJEKT

- Scandinavian Tank Storage
- Karlshamns Hamn
- SPBI Depåchef E-learning
- Wallenius Wilhelmsen Ocean
- APM Terminal Gothenburg
- Stena Oil
- ST1 depå
- Göteborgs Hamn
- Preemraff ISPS, Lastarmar, Förtöjning
- Grönbunkring LNG
- Gävle hamn, Säkerhet & ISPS koden

Maflobes webbutbildning är modern med den senaste tekniken vilket skapar ett flexibelt och pedagogiskt utbildningsverktyg.

Gör din säkerhetsutbildning eller instruktionskurs på datorn, läsplattan eller i din smartphone.

Exempel på Webbutbildning:
- Hamn information
- Säkerhet
- ISPS koden
- Förtöjning
- Lastarmar
- Stuveri lastning bilar
- Stuveri breakbulk
- Arbetsmiljö
- Produktkännedom
- Personlig skyddsutrustning

Kontakta Maflobe

Maria Flakk
Mobil: 0705-12 81 85
E-mail: mf@maflobe.se

Kontakta Maflobe

Torbjörn Henriksson
Mobil: 0708-58 04 68
E-mail: th@maflobe.se

Adress

Studio Maflobe
Anderstorpsvägen 11
332 36 Gislaved