Maflobe utbildar oljebolag, olje/energihamn, sjöfart och depåer.

Depåchefer (Depåchefskurs Drivkraft Sverige), Säkerhetsvakter (slangvakt), Ledningsvakter, Lastning lossningsledare (Loadingmaster), Säkerhetssamordnare och Föreståndare för brandfarlig vara.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

HAMNMYNDIGHET & TERMINAL
Maflobe utför analyser och projektuppdrag för hamnmyndigheter och fartygsterminaler såsom dynamisk Förtöjningssimulering med Optimoor, Nautiska riskanalyser och översättning av hamnregler till maritim engelska.

Vi utför även riskanalyser och tar fram förtöjningsritningar med utgångspunkt från svensk författning och internationella riktlinjer såsom t.ex. ISGOTT, SIGTTO, PIANC, OCIMF, IAPH, SGMF (LNG), IMO m.m.

Genomgång av checklistor, brandskydd och hamnregler utifrån nya ISGOTT Edition 6.

Digital hantering av arbetstillstånd och hetarbete via internet för en smidig process och tillgänglighet.

NYHETER E-LEARNING

- Repetition Föreståndare Brandfarlig, finns som E-learning

- Föreståndare brandfarlig vara grundutbildning kommer att kortas ner en dag och där en dag blir som E-learning.

Kursplanen följer MSB’s kompetenskrav för Föreståndare för brandfarlig vara och krav på anpassning till hanteringens omfattning för Energihamn och depåverksamhet.

- Gasmätningskurs för både nybörjare och repetition som E-learning, våren 2021.

VÅREN 2021
- Repetition säkerhetsvakt som E-learning.

Intresset har varit mycket stort för dessa kurser och vi håller på att filma för fullt. Mer info kommer.

Kontakta Maflobe

Maria Flakk
Mobil: 0705-12 81 85
E-mail: mf@maflobe.se

Kontakta Maflobe

Torbjörn Henriksson
Mobil: 0708-58 04 68
E-mail: th@maflobe.se

Adress

Studio Maflobe
Anderstorpsvägen 11
332 36 Gislaved