Vi utbildar Depåchefer, Säkerhetsvakter, Ledningsvakter och Lastning lossningsledare Loadingmaster.
Andra specialinriktade kurser anordnas också såsom: Föreståndare brandfarlig vara, Repetition Föreståndare brandfarlig vara, ATEX, Brand, HLR och Gasmätning.

NYHET
Maflobe har fått i uppdrag av SPBI att anordna SPBI Depåchefsutbildning. Kursen kommer bli på 2 dagar tillsammans med E-Learning.
Första kursen hålls 29-30 november 2017.

Repetition Föreståndare brandfarlig vara.
Ny utbildning speciellt framtagen för oljehamn och depå.

Loadingmaster steg 2 (repetition och fortbildning). Lastning lossningsledare från hela landet bidrar till intressanta diskussioner. Genomgång av verkliga avvikelser från hamnar och hänvisning till ISGOTT, SIGTTO, OCIMF, IAPH, IMO, MSB och övrig svensk författning.

Maflobe tar fram filmer för instruktion och säkerhet samt företagspresentationer.

PÅGÅENDE PROJEKT

- SPBI Depåchef E-learning
- Wallenius Wilhelmsen Logistics
- APM Terminal Gothenburg
- ST1 depå
- Göteborgs Hamn
- Preemraff ISPS
- Grönbunkring LNG
- Gävle hamn, Säkerhet & ISPS koden

Maflobes E-learningsplattform är modern med den senaste tekniken vilket skapar ett flexibelt och pedagogiskt utbildningsverktyg.

Gör din säkerhetsutbildning eller instruktionskurs på datorn, läsplattan eller i din smartphone.

Exempel på E-Learning:
- Hamn information
- Säkerhet
- ISPS koden
- Förtöjning
- Lastarmar
- Stuveri lastning bilar
- Stuveri breakbulk
- Arbetsmiljö
- Produktkännedom
- Personlig skyddsutrustning

Kontakta Maflobe

Maria Flakk
Mobil: 0705-12 81 85
E-mail: mf@maflobe.se

Kontakta Maflobe

Torbjörn Henriksson
Mobil: 0708-58 04 68
E-mail: th@maflobe.se

Adress

Studio Maflobe
Anderstorpsvägen 11
332 36 Gislaved