Maflobe utbildar & utför konsultuppdrag för hamnar, energibolag, sjöfart, oljedepåer och bensinstationer

Vi erbjuder E-learning samt traditionella och digitala kurser med inriktning på arbetsmiljö, säkerhet och instruktioner.

Hamn & depåutbildningar

Maflobe utbildar hamnar och depåer för att säkerställa en trygg arbetsplats samt uppfylla gällande regler.
Vi har bland annat kurser för: Depåchefer (Depåchefskurs Drivkraft Sverige f.d. SPBI), Säkerhetsvakter (slangvakt), Ledningsvakter, Lastning lossningsledare (Loadingmaster).                      Föreståndare för brandfarlig vara, Gasmätning & ATEX som E-learning. Depåtekniker finns som E-learning Jan- 2025.

Företagsanpassad                  E-learning

Maflobe hjälper er med komplett filmproduktion efter era behov, där hela utbildningen finns tillgänglig digitalt som en E-learning på en egen plattform. Webbutbildning för säkerhet, arbetsmiljö och instruktioner via film är ett modernt och flexibelt verktyg när man vill informera & utbilda personal. 

Hamnmyndighet & Terminal

Maflobe utför avancerade förtöjningssimuleringar och tar fram förtöjningsritningar. Maflobe utför även riskanalyser, nautiska analyser, checklistor och hamnregler med utgångspunkt från svensk författning och internationella riktlinjer såsom t.ex. ISGOTT, SIGTTO, PIANC, OCIMF, IAPH, SGMF (LNG), IMO m.m. Digital hantering av arbetstillstånd och hetarbete via internet för en smidig process och tillgänglighet.

Några av våra kommande utbildningar