Vi utbildar & utför konsultuppdag för hamnar, energibolag, sjöfart och oljedepåer

Vi erbjuder E-learning samt traditionella och digitala kurser med inriktning på arbetsmiljö, säkerhet, miljö och instruktioner.

Hamn & depå-utbildningar

Vi hjälper hamnar och depå:er att utbilda för en säkerställa en trygg arbetsplats samt uppfylla gällande regler.
Vi har bland annat kurser för: Depåchefer (Depåchefskurs Drivkraft Sverige f.d. SPBI), Säkerhetsvakter (slangvakt), Ledningsvakter, Lastning lossningsledare (Loadingmaster),  Föreståndare för brandfarlig vara som E-learning.

Företagsanpassad                  E-learning

Vi hjälper er med full filmproduktion efter era behov, där hela utbildningen finns tillgänglig digitalt som en E-learning på en egen plattform. Webbutbildning för säkerhet, arbetsmiljö och instruktioner via film är ett modernt och flexibelt verktyg när man vill informera & utbilda personal. 

Hamnmyndighet & Terminal

Vi utför avancerade förtöjningssimuleringar och tar fram förtöjningsritningar. Vi utför även riskanalyser, nautiska analyser, checklistor och hamnregler med utgångspunkt från svensk författning och internationella riktlinjer såsom t.ex. ISGOTT, SIGTTO, PIANC, OCIMF, IAPH, SGMF (LNG), IMO m.m. Digital hantering av arbetstillstånd och hetarbete via internet för en smidig process och tillgänglighet.

Några av våra kommande utbildningar

Några av våra kunder