Hamnmyndighet & Terminal

Vi utför avancerade förtöjningssimuleringar och tar fram förtöjningsritningar. Vi utför även riskanalyser, nautiska analyser, checklistor och hamnregler med utgångspunkt från svensk författning och internationella riktlinjer såsom t.ex. ISGOTT, SIGTTO, PIANC, OCIMF, IAPH, SGMF (LNG), IMO m.m. Digital hantering av arbetstillstånd och hetarbete via internet för en smidig process och tillgänglighet.

Några exempel på analyser och projekt är