Brand heldag . . . . . (för Lastning/lossningsledare, Säkerhetsvakt/ledningsvakt, Säkerhetssamordnare, Independent Surveyor, Båtmän, Depåchef, Föreståndare brandfarlig vara, Arbetsledning, Drift o underhåll på depå)

Har ej fått datumen ännu, troligen mars 2024 För mer info kontakta Maflobe

Kursplan och beskrivning av BRAND HELDAG (8 tim) på Karholmen
Målgrupp: Säkerhetssamordnare, Säkerhetsvakt/ledningsvakt, lastning/lossningsledare, independent surveyor, båtmän, depåchef/föreståndare, arbetsledning, underhåll och drift. Se även utbildningslistan för grönt kort. Föreläsare: Räddningstjänsten Kurslängd: heldag (8 tim) Litteratur: – Utbildningskrav: Krav enligt grönt kort GHAB Kontakt: Maria Flakk för mer info. Mail mf@maflobe.se tel: 0705-12 81 85
KURSINNEHÅLL:
Denna kurs fungerar både som grundkurs och repetitionskurs.
Allmän brandkunskap för brand i oljehamn, teori. Risker- konsekvenser-prioritering, ditt ansvar, förebyggande brandskydd
Genomgång av:
– Skyddsutrustning vid brand
– Skillnad mellan pulversläckare, kolsyresläckare, skumvätska
– Släckning av brand i oljehamn
– Släckmetoder och praktiks släckning med tung skum, mellan skum & lätt skum, (+ vatten som kylmedium)
Praktisk övning med andningsskydd i rökfyllt utrymme, brandsläckning i bränsle och gasol.
Lunch och fika ingår
Klädsel: Ta på er oömma och ni får låna regnkläder där .Ta även med ombyte för det kan bli svettigt.