Depåchefskurs (på uppdrag av Drivkraft Sverige f.d. SPBI) (2 dagar)

2-3 oktober 2024 Konferensställe i Göteborg Bokning via Maflobe

Kursplan: Depåchefskurs

Målgrupp:För dig som ska bli eller är depåchef, ställföreträdande depåchef eller arbetar på en depå.eller arbetar på depå
Föreläsare: Flertalet från branschen
Kurslängd: 2 dagar + E-leanring
Litteratur: Kursmaterial
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.