Depåchefskurs (på uppdrag av Drivkraft Sverige f.d. SPBI) (2 dagar)

5-6 april 2022 i Gävle

Kursplan: Depåchefskurs

Målgrupp:För dig som ska bli eller är depåchef, ställföreträdande depåchef eller arbetar på en depå.eller arbetar på depå
Föreläsare: Flertalet från branschen
Kurslängd: 2 dagar + E-leanring
Litteratur: Kurspärm
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.