Digital Depåchefskurs (på uppdrag av Drivkraft Sverige f.d. SPBI) (2 dagar)

16-17 Mars

Kursplan och beskrivning av Föreståndare Brandfarlig vara 2 dagar i Oljehamn

Målgrupp:För dig som ska bli föreståndare för brandfarliga varor i en hamn eller depå där det hanteras brandfarliga varor samt för dig som är handläggare av tillstånds och tillsynsärenden.
Föreläsare: Brandskyddsföreningen
Kurslängd: 2 dagar
Litteratur: Brandskyddsföreningens
Förkunskaper: Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Detta kan man få om man går brandskyddsföreningens kurs brandfarliga varor-grundutbildning.
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

Företagsanpassad Utbildning: Föreståndare brandfarlig vara är prispressad från Maflobe. Brandskyddsföreningen kommer till ert företag/hamn/depå. Utbildningen hålls i Göteborg, Umeå, Stockholm eller Malmö. Eftersom utbildningen genomförs i en oljehamn anpassas kursen därefter.