Digital Lastning och lossningsledare (2 dagar)

7-8 dec, Göteborg

KURSPLAN OCH BESKRIVNING av lastning lossning/loadingmaster utbildning

Målgrupp: Säkerhetssamordnare, lastning/lossningsledare-loadingmaster, depåchef/föreståndare, arbetsledning
Föreläsare: Mats Tullberg- Juridik, Jan Skoog- Capt. , Björn Johansson-Vettinginspektör Preem, Torbjörn Henriksson-Capt. , Per Brännström-SPBI
Kurslängd: 2 dagar
Litteratur: Utbildn.krav: Branschkrav från SOHF och SPBI.
Förkunskaper: Säkerhetsvaktskurs 3 dgr och erfarenhet från oljehamn eller depåarbete.
Kontakt: Maria Flakk mf@maflobe.se tel: 0705-12 81 85

KURSINNEHÅLL:
Kursplanen är framtagen och godkänd av SOHF, (Svenskt oljehamnsforum).
Det sker en ständig utveckling av kursen vilket innebär att vi justerar den så att den är ständigt aktuell.
Här kommer de block som ingår i kursen:
– Grundlig genomgång av arbetsuppgifter och processer i de 3 huvudmomenten under en lastning/lossning, (före, under och efter pumpning) Detta block fokuserar även på praktiska ansvarsfrågor gällande personal, dokument och avtal.
– Juridik, här behandlas ansvarsfrågor utifrån de 3 övergripande lagarna som berör en lastning/lossningsledare, dvs:
Miljölagen
LBE
Arbetsmiljölagen
– Nyheter inom lagar, förordningar och internationella regelverk. Här tar vi upp en del aktuella frågor såsom LSMGO, Ballasthantering, MSB, ISGOTT kontra hamnregler. Dessutom genomgång av för oljehamn och depå aktuella författningar.
– Befraktning och hur det fungerar.
– Vetting av fartyg och oljehamnar
– Information om de senaste rören för branschen från SPBI.