Lastning och lossningsledare grund (2 dagar)

26-27 nov, 2024 i Göteborg Hybridkurs, både på plats och digitalt via ZOOM Bokning via Maflobe

KURSPLAN OCH BESKRIVNING av lastning lossning/loadingmaster utbildning

Målgrupp: Säkerhetssamordnare, lastning/lossningsledare-loadingmaster, depåchef/föreståndare, arbetsledning
Föreläsare: Torbjörn Henriksson-Capt., Jan Skoog- Capt. , Björn Johansson Preem, Drivkraft Sverige
Kurslängd: 2 dagar
Litteratur: Kursen är ett branschkrav från SEHF och Drivkraft Sverige. Kursgodkännande: SEHF har godkänt kursen.
Förkunskaper: Säkerhetsvaktskurs grund och erfarenhet från oljehamn/energihamn eller depåarbete.
Kontakt: Maria Flakk mf@maflobe.se tel: 0705-12 81 85

KURSINNEHÅLL:
Kursplanen är framtagen och godkänd av SEHF, (Svenskt Energihamnsforum).
Det sker en ständig utveckling av kursen vilket innebär att vi justerar den så att den är ständigt aktuell.
Här kommer de block som ingår i kursen:
– Grundlig genomgång av arbetsuppgifter och processer i de 3 huvudmomenten under en lastning/lossning, (före, under och efter pumpning) Detta block fokuserar även på praktiska ansvarsfrågor gällande personal, dokument och avtal.
– Juridik, här behandlas ansvarsfrågor utifrån de 3 övergripande lagarna som berör en lastning/lossningsledare, dvs: Miljölagen, LBE, Arbetsmiljölagen, föreskrifter.
– Nyheter inom lagar, förordningar och internationella regelverk. Här tar vi upp en del aktuella frågor såsom LSMGO, Ballasthantering, MSB, ISGOTT kontra hamnregler. Dessutom genomgång av för oljehamn och depå aktuella författningar.
– Information om de senaste rören för branschen från Drivkraft Sverige.