Digital Säkerhetsvaktsutbildning (2 dagar)

13 - 14 dec, Digitalt, Kontakta Maflobe

Kursplan och beskrivning av SÄKERHETSVAKT & depåpersonal i oljehamn/energihamn 2 dagars

Målgrupp: Säkerhetsvakt & Ledningsvakt , Depå & Driftpersonal, Hamnpersonal
Föreläsare: Torbjörn Henriksson
Kurslängd: 2 dagar
Test: Ja
Litteratur: Bok Säker hamn, driftföreskrifter, checklistor och nyheter
Utbildningskrav: Kursen är ett branschkrav från SEHF och Drivkraft Sverige. Kursgodkännande: SEHF godkände kursen våren 2011.
Kontakt: Maria Flakk för mer info. Maila mf@maflobe.se tele: 0705-12 81 85