Föreståndare Brandfarlig Vara , grundkurs E-learning (Hamn-Depå-Bensinstation-Energibolag-Industri)

Datum & plats: flexibelt när du själv vill och kan E-learning, 9 kapitel med referenser till kurspärm. Kursen är i enlighet med MSB’s krav på kompetens för en föreståndare och med inriktning på depå/raff, terminal, bensinstation och Energihamn För mer info kontakta Maflobe