Gasmätning på depå och i oljehamn (E-learning)

E-learning

Kursplan: Gasmätning E-learning

Målgrupp: För alla som ska kunna utföra gasmätningar, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor.
Föreläsare: E-learning
Kurslängd: 2-3 timmar
Litteratur:
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag