Gasmätning på depå och i oljehamn (E-learning)

E-learning

Kursplan och beskrivning av Gasmätning 1 dag i Oljehamn

Målgrupp: För alla som ska kunna utföra gasmätningar, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor.
Föreläsare: Brandskyddsföreningen
Kurslängd: 1 dag
Litteratur: Brandskyddsföreningens
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

Företagsanpassad Utbildning:
Gasmätningen är prispressad från Maflobe och Brandskyddsföreningen kommer till ert företag och håller i utbildningen. Utbildningen hålls i Göteborg, Umeå, Stockholm eller Malmö hamn och där lär du dig hur man hanterar instrument vid mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor. Eftersom utbildningen genomförs i en oljehamn anpassas kursen därefter.

KURSINNEHÅLL:
MÅL
Utbildningen ska ge klarhet i varför du behöver mäta gaser och när och hur du ska mäta. Vi går även igenom olika begrepp och förkortningar.
ÄMNESOMRÅDEN
Brandfarliga och explosiva varor
Olika typer av instrument för gasdetektering
Kalibreringskontroll
Mätsvårigheter

Kaffe, lunch och kursmaterial ingår.