Gasmätning & slutna utrymmen/repetition E-learning……………….. (Hamn-Depå-Bensinstation-Energibolag-Industri)

Datum & plats: flexibelt när du själv vill och kan. Krav på repetition varierar 3-5:e år. E-learning med 6 kapitel. Innehåll: Gasers egenskaper, Begrepp inom gasmätning, Gasmätning, Gasmätning slutna utrymmen, Gasers påverkan, Test av gasmätare . För mer info kontakta Maflobe.

Kursplan: Gasmätning E-learning

Målgrupp: För alla som ska kunna utföra gasmätningar, arbete i slutna utrymmen, arbetsledare, skyddsansvariga, driftpersonal och föreståndare för brandfarliga varor.
Föreläsare: E-learning
Kurslängd: 2-3 timmar
Litteratur:
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag