HLR- Hjärtstartare

För mer info kontakta Maflobe

Kursplan och beskrivning av HLR på Färjenäs

Målgrupp: Säkerhetssamordnare, Säkerhetsvakt/ledningsvakt, lastning/lossningsledare, independent surveyor, båtmän, depåchef/föreståndare, arbetsledning, underhåll och drift. Se även utbildningslistan för grönt kort.
Föreläsare: Räddningstjänsten
Kurslängd: 1½ tim
Litteratur: Du får med dig info och HLR kort hem
Utbildningskrav: Krav enligt grönt kort GHAB .Kolla hamnens grönt kort lista.
Kontakt: Maria Flakk för mer info. Mail mf@maflobe.se tel: 0705-12 81 85

KURSINNEHÅLL:
Räddningstjänsten lär er hjärt-lungräddning (HLR) till vuxna , alltid enligt gällande riktlinjer från Svenska HLR-rådet.
Utbildningen i HLR ger kunskaper med livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. I Hjärt lung-räddning HLR ingår även att kunna skilja mellan delvis eller totalt blockerad luftväg och att behandla en stående eller liggande person med totalt luftvägsstopp genom bukstötar, ryggslag eller bröstkompressioner. Vid behandling av hjärtstopp är i regel den förstahjälpen åtgärden Hjärtlungräddning HLR. Innehåller teori med praktiska övningar och alla deltagare har varsin träningsdocka.
Fika ingår