Repetition Föreståndare Brandfarlig Vara E-learning (Hamn-Depå-Bensinstation-Energibolag-Industri)

Datum & plats: flexibelt när du själv vill och kan. Branschkrav på repetition vart 5:e år. E-learning med 9 kapitel. Kursen är i enlighet med MSB’s krav på kompetens för en föreståndare och med inriktning på depå/raff, terminal, bensinstation och Energihamn. För mer info kontakta Maflobe.

Kursplan och beskrivning av Repetition Föreståndare Brandfarlig vara E-learning

Målgrupp: För dig som är föreståndare för brandfarliga varor i en hamn eller depå där det hanteras brandfarliga varor samt för dig som är handläggare av tillstånds och tillsynsärenden.
Föreläsare: E-learning
Kurslängd: Ca 2-3 timmar
Litteratur: Medföljer E-learning
Förkunskaper: Du ska ha genomgått grundkurs för Föreståndare Brandfarlig Vara
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

KURSINNEHÅLL:
MÅL
Utbildningen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor och så att du klarar av uppdraget som föreståndare.

ÄMNESOMRÅDEN
Föreståndarens ansvar
Tillståndshantering
Hantering av brandafarliga varor
Tillsyn
Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
Riskbedömning enligt ATEX