Repetition Föreståndare Brandfarlig Vara E-learning

Finns som E-learning, Kontakta Maflobe

Kursplan och beskrivning av Föreståndare Brandfarlig vara 2 dagar i Oljehamn

Målgrupp: För dig som ska bli föreståndare för brandfarliga varor i en hamn eller depå där det hanteras brandfarliga varor samt för dig som är handläggare av tillstånds och tillsynsärenden.
Föreläsare: Brandskyddsföreningen
Kurslängd: 2 dagar
Litteratur: Brandskyddsföreningens
Förkunskaper: Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Detta kan man få om man går brandskyddsföreningens kurs brandfarliga varor-grundutbildning.
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

Företagsanpassad Utbildning:
Föreståndare brandfarlig vara är prispressad från Maflobe. Brandskyddsföreningen kommer till ert företag/hamn/depå. Utbildningen hålls i Göteborg, Umeå, Stockholm eller Malmö. Eftersom utbildningen genomförs i en oljehamn anpassas kursen därefter.

KURSINNEHÅLL:
MÅL
Utbildningen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor och så att du klarar av uppdraget som föreståndare.

ÄMNESOMRÅDEN
Föreståndarens ansvar
Tillståndshantering
Hantering av brandafarliga varor
Tillsyn
Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
Riskbedömning enligt ATEX

Efter examination erhåller du ett CFPA Europecertifikat, Explosion.
Kaffe, lunch och kursmaterial ingår.

NYHET från Brandskyddsföreningen:
I och med att det ständigt kommer nya regler har Brandskyddsföreningen tagit bort kursen Repetition av föreståndare brandfarlig vara.
Därför uppmanas alla istället gå den ordinariekursen var 5:e år.