Säkerhetsvaktsutbildning (2 dagar)

Kursplan och beskrivning av SÄKERHETSVAKT & depåpersonal i oljehamn 3 dagars


Målgrupp: Säkerhetsvakt & Ledningsvakt , Depå & Driftpersonal, Hamnpersonal
Föreläsare:
Gunnar Malm-Brandingenjör
Jan Alsin-Miljö och Kemi
Torbjörn Henriksson-Arbetsmiljö
Torbjörn Henriksson-Capt
Börje Strömberg-Kemi

Kurslängd: 3 dagar
Test: Ja
Litteratur: Bok Säker hamn, driftföreskrifter, checklistor och nyheter
Utbildningskrav: Kursen är ett branschkrav från SPBI och SOHF
Kursgodkännande: SOHF godkände kursen våren 2011. Av ansvarig på SOHF.
Kontakt: Maria Flakk för mer info. Maila mf@maflobe.se tele: 0705-12 81 85


KURSINNEHÅLL:
Säkerhetsvaktens ansvar och befogenheter,Terminalsamverkan och tanksjöfart, Petroleumprodukters egenskaper, Checklistor, Lagar och förordningar som reglerar hanteringen i oljehamn, Brandteori, Kemiska hälsorisker & miljövård.
Miljöhantering i oljehamn med hänseende på OFA system, dagvattensystem m.m. och dess övergripande funktion. Beskrivning av kontrollprogram och andra tvingande lagar & förordningar
Förutom allmän brandteori skall det korta brandpasset innehålla information om: arbetstillstånd, hetarbete, utrymningsvägar, larmvägar, insatsplaner. Innehållet skall vara allmänt för Sveriges hamnar.
Arbetsmiljö och arbetsmiljö krav
Kemikaliehantering och skyddsutrustning


Exempel på SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) och SOHF (Svenskt Oljehamns Forum) rekommendationer. Från Boken lossning/lastning- Tankfartyg utgåva 2

  • Den som utses till loadingmaster ska ha lämplig kompetens för uppgiften genom intern och extern utbildning.
  • Det internationella regelverket ISGOTT, senaste utgåvan, ska tillämpas.
  • En ship/shore safety checklist ska upprättas innan lossningen och lastningen påbörjas.
  • En av hamnen och oljebolagen godkänd säkerhetsvakt och en ledningsvakt ska finnas på plats. För att bli godkänd ska säkerhetsvakten ha genomgått grundutbildning och därefter repetitionsutbildning vart tredje år.