ATEX-Utb E-learning med statisk elektricitet (Depå-Energihamn-Anläggning-Flis m.m.)

Datum & plats: flexibelt när du själv vill och kan. Branschkrav på repetition vart 5:e år. E-learning, 7 kapitel med referenser till kurspärm. Kursen är inriktad för arbete i explosiva atmosfärer och anläggningar depåer med ATEX och Ex. Inklusive Statisk Elektricitet. För mer info kontakta Maflobe.

Kursplan och beskrivning av ATEX E-learning

Målgrupp: För dig som är på en oljedepå, anläggning, energihamn, flis-fabrik etc. där det finns explosiva atmosfärer, exempelvis där det hanteras brandfarliga varor och damm.
Föreläsare: E-learning
Kurslängd: Ca 2-3 timmar
Litteratur: Kurspärm skickas ut till deltagare
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

KURSINNEHÅLL:
MÅL
Utbildningen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor och så att du klarar av uppdraget som föreståndare.

ÄMNESOMRÅDEN
Vad är ATEX?
ATEX författning och regler
Riskområde och Ex-märkning
Allmänt om statisk elektricitet
Statisk elektricitet på depå