TYA:s Rep. säkerhetsvakt för enbart TYA medlemmar

22 februari Göteborg 17 oktober i Stockholm OBS: TYA tar endast emot anställda på TYA-anslutna företag Bokning görs till TYA direkt.

Kursplan: : Föreståndare Brandfarlig vara E-learning

Målgrupp: För dig som är föreståndare för brandfarliga varor i en hamn eller depå där det hanteras brandfarliga varor samt för dig som är handläggare av tillstånds och tillsynsärenden.
Föreläsare: E-learning
Kurslängd: 1 dag digital föreläsning + E-learning
Litteratur: Kurspärm
Förkunskaper:
Kontakta: Maria Flakk för mer info och om ni vill ha kursen på ert företag.

KURSINNEHÅLL:
MÅL
Utbildningen ger dig kunskap att kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor och så att du klarar av uppdraget som föreståndare.

ÄMNESOMRÅDEN
Föreståndarens ansvar
Tillståndshantering
Hantering av brandafarliga varor
Tillsyn
Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
Riskbedömning enligt ATEX