HLR-Hjärtstartare-Brand (för lab. och kontorspersonal samt entreprenörer)

30 mars, 17 april, 29 september, 6 oktober Bokning via Maflobe

Kursplan och beskrivning av HLR på Färjenäs
Målgrupp: Säkerhetssamordnare, Säkerhetsvakt/ledningsvakt, lastning/lossningsledare, independent surveyor, båtmän, depåchef/föreståndare, arbetsledning, underhåll och drift. Se även utbildningslistan för grönt kort.
Föreläsare: Räddningstjänsten
Kurslängd: 1½ tim
Litteratur: Du får med dig info och HLR kort hem
Utbildningskrav: Krav enligt grönt kort GHAB .Kolla hamnens grönt kort lista.
Kontakt: Maria Flakk för mer info. Mail mf@maflobe.se tel: 0705-12 81 85