Digital säkerhetsvaktsutbildning grund (2 dagar)

13-14 december digitalt via ZOOM För mer info kontakta Maflobe

Kursplan och beskrivning av SÄKERHETSVAKT & depåpersonal i oljehamn/energihamn 2 dagars

Målgrupp: Säkerhetsvakt & Ledningsvakt , Depå & Driftpersonal, Hamnpersonal
Föreläsare: Torbjörn Henriksson
Kurslängd: 2 dagar
Test: Ja
Litteratur: Bok Säker hamn, driftföreskrifter, checklistor och nyheter.
Utbildningskrav: Kursen är ett branschkrav från SEHF och Drivkraft Sverige. Kursgodkännande: SEHF har godkänt kursen.
Kontakt: Maria Flakk för mer info. Maila mf@maflobe.se tele: 0705-12 81 85
KURSINNEHÅLL: